Employer Branding

Friskvård + Employer Branding = Sant

Stressade och icke välmående medarbetare har ett produktionsbortfall på 38 %. Det motsvarar 15 timmar i veckan. I takt med att sjukkostnaderna har blivit allt större de senaste åren har vissa företag tagit tillfället i akt att framhäva sitt proaktiva friskvårdsarbete i rent PR-syfte. Smart säger vi, då förebyggande aktiviteter för att minska problematiken kostar en bråkdel av den kostnad som annars går till att åtgärda fysisk eller psykisk ohälsa. Friskvårdsarbete är en grundsten för att få pigga och friska medarbetare som trivs på jobbet. De blir i sin tur ambassadörer för företaget och påverkar varumärket positivt. Det är alltså inte av en slump som det trendiga begreppet Employer Branding tar plats i rampljuset även i friskvårdssammanhang.

Employer Branding går i huvudsak ut på 3 saker. Att attrahera nya anställda, att behålla anställda och att positionera sig på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis handlar det helt enkelt om hur företaget eller organisationen uppfattas som arbetsgivare. I branscher där efterfrågan på personal generellt sätt överstiger utbudet blir Employer Branding en stor konkurrensfördel. För dessa är det därför viktigare än någonsin att försöka bevara sina anställda, och framför allt få dem till att vilja vara kvar trots riv och slit från andra håll.

Idag kan konstateras att fler och fler attraheras av arbetsgivare som dokumenterat arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter. I vårt förra inlägg Hur mår din personal egentligen? kan ni läsa om hur man som arbetsgivare kan låta sina anställda ta kontroll över sin hälsa på arbetstid genom att införa effektiva energipauser.

Idag är det arbetsgivarens ansvar att se till så att det finns rätt förutsättningar för tillräcklig rörelsevariation. Viktigt är att inte bara uppmuntra till att röra sig mer utan också göra det möjligt. När det finns material när till hands ökar engagemanget och fler rycks med.

 

Källor:

Arbetsmiljöverkets AFS 2015;4

Hjärnkoll (2013)

Långt förbi fruktkorgar och stegtävlingar: Employer Branding med fokus på personalens hälsa, Anita Cedergren & Cornelia Roos (2016)