Allt du behöver för ett hälsosamt klassrum

JobOut i skolan

 

För att bidra till bättre hälsa i skolan har vi utvecklat produkter som ska underlätta och motivera till aktivitet och rörelse även i klassrummet.

Samtliga produkter är utvecklade i nära samarbete med experter inom ergonomi, motorisk utveckling, träning och hälsa.

Vad säger forskningen?

Forskning visar att aktivitet ökar barns förmåga till inlärning. När du rör på dig blir du piggare och mår bättre, det påverkar också koncentrationen, minnet, måendet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten – till och med ens personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra mental växel.

Brain-breaks

JobOuts klassrumsprojekt syftar till att skapa aktiva och hälsosamma klassrum med möjlighet för aktivitetspauser, så kallade brain-breaks.

Genom att implementera produkter för rörelsemöjligheter under lektionstid underlättar vi barns inlärningsprocess på ett hälsosamt och hållbart sätt.

logo-ostra-lugnets-skola

Genom att använda Job Outs produkter har vi skapat ett mer varierat klassrum med arbetsplatser som tillgodoser våra elevers olika behov. Någon står, en annan cyklar och andra har kuddar på stolarna. Produkterna är numera självklara inslag i vårt klassrum som eleverna känner att de blir hjälpta av.

Lärare

Östra Lugnets skola i Växjö
foto-susanne-wolmesjo

Att göra enklare fysiska aktiviteter, växla mellan sitta och stå, trampa på sittcykel, balansera och aktivera händerna, påverkar hjärnans vakenhetsgrad och kan underlätta för koncentration och fokus. JobOut har utvecklat produkter som underlättar att aktiviteterna blir av.

Susanne Wolmesjö

Specialist, utbildare inom motorisk utveckling, träning och hälsa. VD för Education in Motion AB