För arbetsgivare

För arbetsgivare

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att investera i sin personals hälsa. Arbetsgivarens ansvar är att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Att ge sina medarbetare möjlighet till rörelseaktivitet under arbetsdagen gynnar hela företaget.

Dyrt med ohälsa på jobbet

Kostnaderna för ohälsa på jobbet är stora både för företagen och staten. De totala sjukskrivningskostnaderna för svenska företag överstiger 21 miljarder per år. De första 14 dagarna kostar en sjukskrivning ca 16.000 kr baserat på en månadslön på 25.000 kr. Sjukdomar och besvär i leder och muskler står för en stor andel av sjukskrivningarna som varar två månader eller längre. Utöver sjukskrivningskostnaderna finns även dolda kostnader som är betydligt svårare att räkna ut.

Exempel på dolda kostnader:

  • Lägre produktivitet
  • Utökade arbetsuppgifter för kollegor
  • Sämre koncentrationsförmåga
  • Låg stämning mellan kollegor
  • Tid och resurser för upplärning av vikarie
  • Ökad stressnivå

Sjukfrånvaron år 2015 i Sverige låg i snitt på 4,1 %. Det kanske inte verkar så mycket men antalet förlorade arbetstimmar är fler än man tror. Under 2015 var i snitt årsarbetstiden 2008 timmar per anställd (bortsett från semester och helgdagar). De förlorade arbetstimmarna kan illustreras med två enkla räkneexempel:

Företag 1
Baserat på 50 anställda

50 x 2008 x 0,041 = 4116 förlorade arbetstimmar

Företag 1 förlorade 4116 arbetstimmar under år 2015
baserat på den genomsnittliga sjukfrånvaron på 4,1 %.
Detta motsvarar en förlust av ca 2 heltidstjänster på ett år.

 

Företag 2
Baserat på 1000 anställda

1000 x 2008 x 0,041 = 82 328 förlorade arbetstimmar

Företag 2 förlorade 82 328 arbetstimmar under år 2015
baserat på den genomsnittliga sjukfrånvaron på 4,1 %.
Detta motsvarar en förlust av ca 40 heltidstjänster på ett år.

 

Tips, räkna själv ut dina kostander för sjukfrånvaro på försäkringskassan här.

 

 

Källor:

Sjukfrånvaro 2013
Fysisk träning hjälper mot belastningsbesvär 2015
Arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro ökade med en miljard 2014
Arbetstimmar per månad 2016

Läs mer