Reduser kostnadene som helseutfordringer påfører arbeidsplassen

En aktiv arbeidsplass gir

icon-jobout-checkmark

Høyere produktivitet

icon-jobout-checkmark

Redusert belasting på kollegaer

icon-jobout-checkmark

Bedre konsentrasjon

icon-jobout-checkmark

Bedre humør mellom kollegaer

icon-jobout-checkmark

Redusert behov for vikarer

icon-jobout-checkmark

Mindre stressnivå

En sunn arbeidsplass

For å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig å investere i de ansattes helse. Arbeidsgivers ansvar er å skape og opprettholde ett godt arbeidsmiljø.

Det å gi sine medarbeidere mulighet til fysisk aktivitet i løpet av arbeidsdagen gagner heler firmaet.

Helseutfordringer er kostbart for arbeidsplassen

Helseutfordringer er kostbart både for private og offentlige bedrifter.

De totale kostnadene for sykefravær koster i kommunal sektor alene 22 milliarder pr. år (2016) og en ukes sykefravær koster i snitt norske arbeidsgivere rundt 15.000 kroner. Sykdommer og lidelser i ledd og muskler står for en betydelig andel av sykemeldinger.

Utover de rene sykefraværskostnadene kommer følge kostnader som er mer utfordrende å beregne.

Räkneexempel

Sykefraværet i Norge var 6,5 prosent 4. kvartal 2017 (SSB). Gjennomsnittlig årsverk i Norge utgjør ca. 1695 timer.

Den tapte arbeidsinnsatsen kan illustreres slik:

Basert på 50 ansatte

50 x 1695 x 0,065

0

tapte arbeidstimer

Foretaket i eksemplet tapte altså ca. 5509 arbeidstimer i 2017 basert på gjennomsnittlig sykefravær på 6,5 %.

Dette tilsvarer over 3 heltidsstillinger på ett år.

Basert på 1000 ansatte

1000 x 1695 x 0,065

0

tapte arbeidstimer

Foretaket i eksemplet tapte altså ca. 110175 arbeidstimer i 2017 basert på gjennomsnittlig sykefravær på 6,5 %.

Dette tilsvarer over 65 heltidsstillinger på ett år.

logo-vaxjo-kommun-sv

Utan motiverade medarbetare stannar vårt företag, därför är det viktigt för oss att ligga i framkant och arbeta förebyggande - genom JobOuts genomtänkta och kvalitetssäkrade koncept får vi den möjligheten.

Växjö Kommun

Näringslivskontoret
logo-svevia-sv

JobOut passar oss perfekt! Påminnelserna i appen hjälper oss att komma ihåg att göra korta avbrott under arbetsdagen.

Svevia

Växjö Lönekontor
logo-visma-sv

Utan motiverade medarbetare stannar vårt företag, därför är det viktigt för oss att ligga i framkant och arbeta förebyggande - genom JobOuts genomtänkta och kvalitetssäkrade koncept får vi den möjligheten.

Visma

Anna Westin, HR-specialist
logo-samhall-sv

Det har gått över mina förväntningar, det glädjer mig att medarbetarna tillsammans hjälper och stöttar varandra till att göra sina övningar. JobOut-satsningen går ut på att medarbetarna ska stärka kroppen för att behålla sin arbetsförmåga och må bra på jobbet.

Samhall

Ingrid Johansson, Lokal områdeschef, Växjö