Reducere omkostningerne ved sygdom på arbejdspladsen

En aktiv arbetsplats ger

icon-jobout-checkmark

Højere produktivitet

icon-jobout-checkmark

Reducer belastningen for dine kolleger

icon-jobout-checkmark

Opnå bedre koncentrationsevner

icon-jobout-checkmark

Opnå bedre stemning iblandt kolleger

icon-jobout-checkmark

Formindsk behovet for vikarer og midlertidigt ansatte

icon-jobout-checkmark

Formindsk stressniveauet

En sund arbejdsplads

For at være en attraktiv arbejdsgiver, er det vigtigt at investere i medarbejdernes sundhed. Det er arbejdsgiverens ansvar at skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø.

At give medarbejderne mulighed for deltage i bevægelsesaktiviteter i løbet af arbejdsdagen gavner hele virksomheden.

logo-vaxjo-kommun-sv

Utan motiverade medarbetare stannar vårt företag, därför är det viktigt för oss att ligga i framkant och arbeta förebyggande - genom JobOuts genomtänkta och kvalitetssäkrade koncept får vi den möjligheten.

Växjö Kommun

Näringslivskontoret
logo-svevia-sv

JobOut passar oss perfekt! Påminnelserna i appen hjälper oss att komma ihåg att göra korta avbrott under arbetsdagen.

Svevia

Växjö Lönekontor
logo-visma-sv

Utan motiverade medarbetare stannar vårt företag, därför är det viktigt för oss att ligga i framkant och arbeta förebyggande - genom JobOuts genomtänkta och kvalitetssäkrade koncept får vi den möjligheten.

Visma

Anna Westin, HR-specialist
logo-samhall-sv

Det har gått över mina förväntningar, det glädjer mig att medarbetarna tillsammans hjälper och stöttar varandra till att göra sina övningar. JobOut-satsningen går ut på att medarbetarna ska stärka kroppen för att behålla sin arbetsförmåga och må bra på jobbet.

Samhall

Ingrid Johansson, Lokal områdeschef, Växjö