5 saker du vill veta om hälsa på jobbet!

    Hälsovinsterna är fler än man tror…

  1. Forskning visar att korta energipauser under arbetsdagen ger positiva effekter på hälsan.
  2. Det är den totala mängden energi man gör av med under arbetsdagen som gör skillnad, aktivera dig oftare.
  3. För varje timme som vi undviker att sitta framför en skärm förlängs livet med 22 minuter.
  4. Ett aktivare arbetsliv ger mer energi, ökad blodcirkulation och bättre koncentrationsförmåga.
  5. I en stående arbetsposition gör du av med dubbelt så mycket energi än vad en sittande person gör.
Varukorg