Sänk kostnaderna för ohälsa på arbetsplatsen

En aktiv arbetsplats ger

icon-jobout-checkmark

Högre produktivitet

icon-jobout-checkmark

Minskad belastning för kollegor

icon-jobout-checkmark

Bättre koncentrationsförmåga

icon-jobout-checkmark

Bättre gemenskap mellan kollegor

icon-jobout-checkmark

Minskat behov av vikarier och ersättare

icon-jobout-checkmark

Minskad stressnivå

En hälsosam arbetsplats

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att investera i personalens hälsa. Arbetsgivarens ansvar är att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö.

Att ge sina medarbetare möjlighet till rörelseaktivitet under arbetsdagen gynnar hela företaget.

Dyrt med ohälsa på jobbet

Kostnaderna för ohälsa på jobbet är stora både för företagen och staten. 

De totala sjukskrivningskostnaderna för svenska företag överstiger 21 miljarder per år. De första 14 dagarna kostar en sjukskrivning ca 16.000 kr baserat på en månadslön på 25.000 kr. Sjukdomar och besvär i leder och muskler står för en stor andel av sjukskrivningarna som varar två månader eller längre.

Utöver sjukskrivningskostnaderna finns även dolda kostnader som är betydligt svårare att räkna ut.

Räkneexempel

Sjukfrånvaron år 2015 i Sverige låg i snitt på 4,1%.
Det kanske inte verkar så mycket, men antalet förlorade arbetstimmar är fler än man tror. Under 2015 var i snitt årsarbetstiden 2008 timmar per anställd (bortsett från semester och helgdagar). 

De förlorade arbetstimmarna kan illustreras med två enkla räkneexempel:

Baserat på 50 anställda

50 x 2008 x 0,041

0

förlorade arbetstimmar

Företag 1 förlorade 4116 arbetstimmar under år 2015 baserat på den genomsnittliga sjukfrånvaron på 4,1 %.

Detta motsvarar en förlust av ca 2 heltidstjänster på ett år.

Baserat på 1000 anställda

1000 x 2008 x 0,041

0

förlorade arbetstimmar

Företag 2 förlorade 82 328 arbetstimmar under år 2015 baserat på den genomsnittliga sjukfrånvaron på 4,1 %.

Detta motsvarar en förlust av ca 40 heltidstjänster på ett år.

logo-vaxjo-kommun-sv

Utan motiverade medarbetare stannar vårt företag, därför är det viktigt för oss att ligga i framkant och arbeta förebyggande - genom JobOuts genomtänkta och kvalitetssäkrade koncept får vi den möjligheten.

Växjö Kommun

Näringslivskontoret
logo-svevia-sv

JobOut passar oss perfekt! Påminnelserna i appen hjälper oss att komma ihåg att göra korta avbrott under arbetsdagen.

Svevia

Växjö Lönekontor
logo-visma-sv

Utan motiverade medarbetare stannar vårt företag, därför är det viktigt för oss att ligga i framkant och arbeta förebyggande - genom JobOuts genomtänkta och kvalitetssäkrade koncept får vi den möjligheten.

Visma

Anna Westin, HR-specialist
logo-samhall-sv

Det har gått över mina förväntningar, det glädjer mig att medarbetarna tillsammans hjälper och stöttar varandra till att göra sina övningar. JobOut-satsningen går ut på att medarbetarna ska stärka kroppen för att behålla sin arbetsförmåga och må bra på jobbet.

Samhall

Ingrid Johansson, Lokal områdeschef, Växjö