Fri frakt över 500 kr

1-3 dagar leverans

Företag & privatperson

60 dagar öppet köp

Boosta hälsan på arbetsplatsen

Frisk personal leder till bättre resultat, sänkta kostnader och glada miner i fikarummet.

Skön stämning och svarta siffror hänger ihop.

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att investera i personalens hälsa. Arbetsgivarens ansvar är att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Att ge sina medarbetare möjlighet till rörelseaktivitet under arbetsdagen gynnar hela företaget.

Högre produktivitet

Vi människor är ju faktiskt inte maskiner. Pigga och hälsosamma medarbetare kan utföra ett bättre jobb med likvärdig arbetsinsats.

Högre koncentrationsförmåga

En oväntad följdeffekt av en aktivare livsstil är att koncentrationsförmågan ökar, vilket leder till att vi lättare behåller fokus - inte minst i öppna kontorslandskap.

Bättre gemenskap

Att utföra fysisk aktivitet är faktiskt enklare i en grupp. Pigga och glada människor interagerar dessutom med varandra på ett annat sätt än några som mår mindre bra.

Minskad stressnivå

Stress beskrivs ibland som en modern folksjukdom. Vi måste ta stress på allvar för att värna om både individer och arbetsplatser. Fysisk aktivitet har en bevisad positiv effekt på stressnivåer.

Minskat behov av vikarier

Om personal håller sig friskare minskar därmed behovet av att hitta ersättare på både kort och lång sikt. Detta är en huvudvärk för många chefer idag som behöver säkerställa rätt bemanning.

Lägre personalomsättning

Frisk personal är oftare en glad personal. Missnöjda personer tenderar i högre utsträckning att vilja byta arbetsgivare då ohälsan kan kopplas till arbetsplatsen.

Så här säger några kunder

Visma
VismaAnna Westin, HR-specialist
Läs mer
Utan motiverade medarbetare stannar vårt företag, därför är det viktigt för oss att ligga i framkant och arbeta förebyggande - genom JobOuts genomtänkta och kvalitetssäkrade koncept får vi den möjligheten.
Samhall
SamhallIngrid Johansson, Lokal områdeschef Växjö
Läs mer
Det har gått över mina förväntningar, det gläder mig att medarbetarna tillsammans hjälper och stöttar varandra till att göra sina övningar. JobOut-satsningen går ut på att medarbetarna ska stärka kroppen för att behålla sin arbetsförmåga och må bra på jobbet.
Växjö Kommun
Växjö KommunÖstra Lugnets skola
Läs mer
Genom att använda JobOuts produkter har vi skapat ett mer varierat klassrum med arbetsplatser som tillgodoser våra elevers olika behov. Någon står, en annan cyklar och andra har kuddar på stolarna. Produkterna är numera självklara inslag i vårt klassrum som eleverna känner att de blir hjälpta av.

Handla online som företag och offentlig sektor

betalning-briqpay