Hållbarhet

Inledning

Själva grundidén bakom JobOut handlade om att skapa hållbara och friska människor vilket fortfarande är kärnan och hjärtat i vår verksamhet. Samtidigt så måste vi säkerställa att vi i arbetet med att hjälpa våra användare gör så lite åverkan på miljön som möjligt, samt att vi säkerställer att de människor som arbetar med att skapa våra produkter och tjänster gör det under så bra förhållanden det bara går.  

Vårt förhållningssätt är att vi är övertygade om att den hållbara vägen är den rätta för både oss och planeten. Vår utmaning är, precis som för många andra företag, hur vi smartast växlar från de tidigare produktionsmetoder och material som använts för att hitta bättre alternativ. Vi har exempelvis produkter på lager idag som vi fortsättningsvis kommer producera på ett bättre sätt vid nästa leverans men det gör inte att det blir miljövänligt att slänga dessa. Vi har från dag ett valt att värdesätta hög kvalitet på våra produkter vilket gett en låg grad av både returer och reklamationer som i sin tur genererar ett hållbart användande över en livstidscykel. 

Vi blir steg för steg bättre på att skapa produkter och tjänster som minimerar negativ inverkan på miljö och ser konstant till att utöka vårt ansvarstagande. Kärnan i detta är att fokusera på produkter som vi människor verkligen behöver, som håller länge och som kan återanvändas så länge som möjligt. Där är vår ambition att vara marknadsledande. 

Miljömässigt ansvarstagande

 • Vi är sedan 2008 Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Det är ett miljöledningssystem i vilket vi upprättar och följer uppsatta mål.  
 • Vi är sedan 2015 medlemmar i RISE kemikaliegrupp, ett support och bollplank angående kemiska frågor.  
 • Våra förpackningar är optimerade (ej skicka luft) och skickas med stora etablerade transportbolag med högt ställda hållbarhetsmål.  
 • I vår produktutveckling jobbar vi mot hållbara material och följer aktivt utvecklingen.
 • Vi jobbar för att undvika PVC. I de fall vi använder detta så är den ftalat-fri. För att vara PVC-fria använder vi istället PP-plast (till stor del återvunnen Polypropylen), eller alternativa material som till exempel kartong.  
 • Kontinuerliga miljöutbildningar för personalen.  
 • Vi ska för verksamhetsåret 2022 genomföra ett klimatbokslut för vår verksamhet.  
 • Vi källsorterar vårt avfall sedan många år i en mängd olika fraktioner.

Särskilt fokus för JobOut just nu

 • Cirkulär affärsmodell under utvärdering.
 • Metoder för återvinning och återbruk av produkter, samt nya produktmaterial i testfaser där vi utvärderar hur vi kan minimera våra klimatavtryck i produktionen.

Social ansvarstagande

 • Vi har med samtliga våra leverantörer skrivna leverantörsavtal eller Code of Conducts. Dessa innebär att våra leverantörer skall följa samtliga nationella och internationella lagar och regler vid produktion av våra produkter som tex minimilön, arbetsrätt, barnarbete, osv. Utan ett påskrivet avtal blir du ingen leverantör till oss.
 • Vi är sedan 2012 medlemmar i Amfori / BSCI (Business Social Compliance Initiative). 
  BSCI är en organisation som genomför oberoende inspektioner i fabriker om arbetsförhållandena där. Våra huvudleverantörer har certifierat sig enligt deras standard och uppfyller därmed deras och våra krav på en godkänd produktionsanläggning där dom anställda har det bra och blir behandlade väl.   
 • Vi besöker själva våra fabriker vi jobbar med runt om i världen kontinuerligt. Detta för att skaffa oss en egen uppfattning om fabrikerna och inte enbart lita på utomstående organisationer och deras certifieringar. Vi strävar alltid efter att arbeta och växa tillsammans med dom fabriker vi jobbar med.   
 • I vårt samhällsengagemang stöttar vi bl.a. Öster i Samhället, Friends, Attention Kronoberg. Vi stöttar också det lokala föreningslivet, både elit som Östers IF och Växjö DFF samt ett antal mindre föreningar inom olika idrotter.   
 • Vi har i över 30 år haft ett tätt samarbete med Samhall. Samhall producerar en kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat svenskt företag kommer i närheten av. Samhall är en viktig del av vår egna produktion i Växjö.  

Dokumentet är uppdaterat 2022-12-17 av Christian Wallin, Hållbarhetschef, och Robin Backstöm, Product Manager JobOut. 

Varukorg