Förbättra personalhälsan i offentlig sektor

logo ostra lugnets skola circle 1

”Genom att använda JobOuts produkter har vi skapat ett mer varierat klassrum med arbetsplatser som tillgodoser våra elevers olika behov. Någon står, en annan cyklar och andra har kuddar på stolarna. Produkterna är numera självklara inslag i vårt klassrum som eleverna känner att de blir hjälpta av.”

Lärare, Östra Lugnets skola

Växjö Kommun

Minska sjukskrivningar och sänk kostnaderna för ohälsa

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att investera i personalens hälsa. Arbetsgivarens ansvar är att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Att ge sina medarbetare möjlighet till rörelseaktivitet under arbetsdagen gynnar hela företaget.

Högre produktivitet.
Bättre koncentrationsförmåga.
Bättre gemenskap mellan kollegor.
Minskad stressnivå.
Minskat behov av vikarier och ersättare.
ergonomisk kontorsinredning
Varukorg