7 orsaker till varför hälsa är ett kapital med positiv utdelning

Regel nummer ett. Medarbetarna är alla organisationers kärna. Funkar inte kärnan i företaget går det inte att prestera. Allt fokus på att personalen ska vara må bra genererar därför positiv utdelning. Nedan kan du läsa 7 anledningar till varför.

 1. Medarbetare är företagets viktigaste konkurrensfördel. Rörelse medför bättre hjärnkapacitet.
  Studier påvisar att rörelse i samverkan med inlärning eller arbete ger en positiv kvalitativ inverkan på resultatet.

  2. Färre leveransförseningar och serviceproblem stärker varumärket
  Rätt person på rätt plats med rätt inställning höjer effektiviteten och minskar risken för att något blir fel. Det genererar i sin tur nöjda kunder och ett gott rykte.

  3. Lägre produktionsbortfall
  Hälsosam personal fokuserar bättre och har en bättre precisionsförmåga. Korta avbrott rekommenderas då och då för att bryta monotont arbete och samla på sig ny energi.

  4. Minskar kostnader för sjukfrånvaro
  Det är inte bara dyrt att ha personal som inte kan jobba, det ger även utökade arbetsuppgifter för kollegor.

  5. Minskar kostnader för sjuknärvaro
  Frisk som en nötkärna presterar du som bäst!

  6. Lättare att rekrytera och behålla medarbetare
  Vem vill inte jobba för ett företag med en god hälsopolicy? Den kommande generationen ställer helt andra krav, däribland står träning under arbetstid.

  7. Mindre kostnader för personallogistik och vikarier
  Det tar både tid och kraft att hitta samt introducera ny personal. Både för ledningen och medarbetarna.

Källa:

Forslund, T. 100% Hälsa på jobbet
Hansen, A. & Sundberg, C-J. Hälsa på recept

Varukorg