HJÄLP! Vi sitter ihjäl oss…

Antalet stillasittande arbeten ökar och i takt med denna utvecklingen ökar även risken för flera kända folksjukdomar. Den fysiska inaktiviteten innebär utebliven energitillförsel som annars enkelt tillförs genom exempelvis stående arbete eller kortare gåsträckor till kopiatorn eller kaffeautomaten. Att sitta är inte farligt men att sitta för mycket kan vara livsfarligt. Det är sant – Vi sitter ihjäl oss.

Negativa effekter av stillasittande:

  • Ökad risk för hjärt-och kärlsjukdommar
  • Försämrad blodcirkulation
  • Ökad risk för cancer
  • Försämrad hjärnkapacitet och kreativitet
  • Stel i nacke, axlar och rygg
  • Större risk för övervikt
  • Störe risk för diabetes

Elin Ekbom-Bak som är Postdoktor i idrottsvetenskap på GIH i Stockholm och känd från tv är fullt övertygad om att kontinuerliga pauser i det dagliga arbetet är svaret till hur vi ska vända på denna nedåtgående trend. I sina föreläsningar föreslår hon enkla tips: som att hämta kaffet själv istället för att be en kollega, att gå bort till kollegans arbetsplats istället för att skicka ett mejl samt att införa korta effektiva promenadsmöten. Även en så enkel sak som att stå upp och arbeta under vissa tidpunkter under arbetsdagen kan göra stor skillnad. Allt handlar om att bryta det onda mönstret.

Ett tydligt bevis på att hennes teorier är värda att ta på allvar, visar Jeremy Morris studier. En studie som jämförde busschaufförer och konduktörer runt om i London. Där konstaterades att konduktörerna som ständigt var i full fart med att kolla biljetter löpte hälften så stor risk till att få en hjärtattack jämfört med de stillasittande busschaufförerna. Samma resultat identifierades vid en undersökning som jämfördes mellan cyklande brevbärare och postmän som satt på kontor. Vi måste börja ta varningarna på allvar och det gäller både elitaktiva, motionärer, soffpotatisar och de totalt ointresserade.

Ny forskning visar även att de som aktiverar sig efter jobbet är utsatta. Elin Ekbom-Bak menar att det inte går att rädda sig själv genom att ta ett 30 minuters löparpass i skogen för att stilla kroppens begär direkt efter jobbet. ”Skadan” är då redan skedd. Träningen efter jobbet är på så sett en oberoende faktor av de negativa svaren kroppen ger efter en tid av för mycket stillasittande. Detta sätter press på arbetsgivaren som måste införa korta pauser av fysisk aktivitet som en naturlig del under arbetsdagen.

 

Läs mer om Elins tips i hennes bok “Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden” och på UR.se där hon i ett längre inslag föreläser om hur farligt det är att sitta still.

Källa:

Föreläsning – Farligt att sitta still? 2011

Varukorg