Månadens Lots Januari 2023 – Fredrik Ahlgren

– Forskare inom AI och IoT

Inskickad nominering

“Fredrik är en inspiration för så många genom sin kunskap, drivkraft och passion och allt som han, tillsammans med människor runt omkring honom, får att hända inom sitt kunskapsområde. Efter höstens omvälvande lansering av en ny kraftfull version av ChatGPT, ett AI-verktyg som tillsammans med fler liknande verktyg kommer att bli ett allt viktigare inslag i vår arbetsmiljö och ett kraftfullt arbetsverktyg för så många människor, har han även blivit en välkänd fixstjärna, inspiration och auktoritet för en bredare publik genom t.ex. radio och podcast inom området artificiell intelligens och dess möjliga konsekvenser och tillämpningar.”

Följande beskrivning av Fredrik är givetvis genererad av ChatGPT.

Fredrik Ahlgren är verksam inom teknik och AI. Han började sin karriär som teknisk sjöofficer i den svenska flottan och arbetade med gasturbiner, dieselmotorer och elektrisk framdrift på robotbåtar, korvetter och ubåtar fram till 2009. Sedan dess har han fördjupat sig i datorvetenskap och maskininlärning.

Idag arbetar Fredrik med AI och Internet of Things (IoT) och driver flera forskningsprojekt och kurser inom området. Han har också undervisat vid University of British Columbia i Vancouver och på Sjöfartshögskolan sedan 2010. Fredrik är en prestigelös lärare som ständigt söker ny kunskap och engagerar sig starkt i ämnet.

Fredrik är också aktiv inom forskning och är projektledare för IoT-lab SME, som syftar till att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom Linnéregionen. Hans nuvarande forskning är inriktad på användning av maskininlärning för att optimera driften av fartyg och andra energianläggningar, samt IoT med fokus på resurssnåla enheter med LoRa-teknik. Hans tidigare forskning har handlat om energieffektivisering av fartyg och återvinning av spillvärme med hjälp av Organiska Rankin cykler (ORC).

Fredrik Ahlgren brinner för teknisk utveckling och är en mycket nyfiken person med stor framtidstro inom AI.


Läs mer om Månadens Lots

Varukorg