Nyårslöfte 2017 – ”En aktivare arbetsplats”

Sverige är bland de bästa i Europa på att motionera, men vi är också de som sitter ner mest. Konstig kombination, eller hur? Långvarigt stillasittande har visat sig vara livsfarligt och måste få ett slut. Nedan finns 10 anledningar till varför alla arbetsgivare borde införa korta energipauser som en naturlig del av arbetsdagen. Ett perfekt nyårslöfte skulle vi säga.

  1. Det ger friskare och hälsosammare medarbetare.
  2. Personalen blir inte bara piggare, de orkar koncentrera sig längre och blir mer produktiva.
  3. Korta energipauser förebygger arbetsrelaterade belastningsskador, depressioner och sjukskrivningar.
  4. Att förebygga arbetsrelaterade skador är billigare än att åtgärda dem.
  5. En arbetsgivare med hälsoprofil är attraktivare än en utan.
  6. De negativa följder som stillasittande arbete för med sig gottgörs inte av den träning som sker efter arbetstid.
  7. Det bidrar till en roligare arbetsplats.
  8. Kvaliteten på arbetet blir desto högre.
  9. Risken för hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, Alzheimers och cancer minskar.
  10. Medarbetarnas psyke stärks av myokinerna som flödar när musklerna aktiveras.

 

/JobOut.

Källor:

Sjukfrånvaro 2016
Mai-Lis Hellénius, Professor vid Karolinska Institutet, se i Arbetsliv #2 (2016).
Hansen, A. & Sundberg C-J. (2014) Hälsa på Recept.

Varukorg