JobOut Banner Pink

Vad är employer branding?

Employer branding är det begrepp som företag använder för att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare och för att skapa en stark och positiv image hos potentiella och befintliga anställda. Det handlar om att skapa en tydlig identitet och budskap som fångar intresset hos den målgrupp som företaget vill rekrytera och behålla.

Inledning om ämnet

En stark employer branding kan ha många fördelar för ett företag. Det kan till exempel öka attraktiviteten hos potentiella anställda, vilket kan göra det lättare att rekrytera de bästa talangerna. Det kan också hjälpa till att behålla befintlig personal, eftersom anställda som känner sig nöjda och uppskattade på sin arbetsplats tenderar att stanna kvar längre.

En god employer branding bygger också på att företaget skapar en attraktiv arbetsmiljö och hälsosam kultur. Det handlar om att ge anställda möjlighet att utvecklas och växa professionellt, att erbjuda en balans mellan arbete och fritid och att skapa en miljö där alla känner sig respekterade och värderade. En hälsosam arbetsmiljö och kultur kan också bidra till att minska sjukfrånvaro och öka produktiviteten, vilket i sin tur kan skapa värde för företaget.

Att skapa en stark employer branding kräver att företaget är ärligt och transparent i sin kommunikation med anställda och potentiella anställda. Det handlar om att ge en riktig bild av vad det är att jobba på företaget, så att anställda inte blir besvikna eller frustrerade när de väl börjar arbeta där. En stark employer branding bygger också på att företaget levererar på de löften och förväntningar som skapats, så att anställda känner sig uppskattade och respekterade.

Employer branding som rekryteringsfördel

Employer branding är viktigt för rekrytering eftersom det kan påverka hur attraktivt ett företag är som arbetsgivare. En stark employer branding kan bidra till att företaget sticker ut jämfört med andra arbetsgivare och kan därmed öka chanserna att rekrytera de bästa talangerna. Det är faktiskt inte bara lön som avgör människors nästa arbetsplats.

Idag är det vanligt att många potentiella anställda gör research på företaget innan de söker jobb. De kan till exempel kolla på företagets hemsida, läsa recensioner av företaget på olika jobbsajter eller fråga befintlig personal om hur det är att jobba på företaget. Därför är det viktigt att företaget har en stark employer branding som ger en positiv image och som ger en rättvisande bild av vad det är att jobba på företaget.

Hälsa som en bidragande faktor

Hälsa och friskvård är en viktig del av employer branding eftersom det kan bidra till att skapa en attraktiv och hälsosam arbetsmiljö. Genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och tjänster kan du visa på att du tar hand om dina anställda och ger dem möjlighet att vårda sin hälsa på jobbet. Det kan till exempel handla om att erbjuda gymkort, yoga- eller pilateskurser, eller att anlita en massör eller naprapat. Detta kan bidra till att öka anställdas välbefinnande och minska sjukfrånvaron.

En hälsosam arbetsmiljö kan också bidra till att skapa en positiv kultur på arbetsplatsen. Anställda som känner sig välmående och har en balans mellan arbete och fritid tenderar att prestera bättre och att ha lägre sjukfrånvaro. Detta kan i sin tur skapa värde för företaget genom att öka produktiviteten och minska omkostnaderna för sjukfrånvaro.

Genom att fokusera på hälsa och friskvård kan du därför skapa en employer branding som signalerar att du tar hand om dina anställda och erbjuder en hälsosam och välmående arbetsmiljö. 

Chansen till hemmajobb allt vanligare

Hemmajobb kan vara en del av employer branding eftersom det kan bidra till att skapa en attraktiv arbetsmiljö och kultur. Det kan också vara en faktor som gör att ditt företag sticker ut jämfört med andra arbetsgivare och ökar attraktiviteten hos potentiella anställda.

Genom att erbjuda möjlighet till hemmajobb kan du visa på att du ger dina anställda flexibilitet och frihet att balansera sitt arbete med sin fritid. Det kan också bidra till att öka anställdas välbefinnande och produktivitet, eftersom det ger möjlighet att anpassa arbetsdagen efter individens behov och preferenser.

En employer branding som innefattar möjlighet till hemmajobb kan också visa på att ditt företag är modern och att du är villig att anpassa dig till nya trender och behov på arbetsmarknaden. 

Hur skapar man en employer branding strategi?

Det finns en rad olika saker du kan göra för att skapa en strategi kring employer branding:

  • Definera målgruppen: Innan du sätter upp en strategi är det viktigt att du först har en tydlig bild av vem din målgrupp är. Detta kan hjälpa dig att rikta in dig på rätt människor och skapa en employer branding som resonerar med dem.
  • Identifiera dina fördelar som arbetsgivare: Ta reda på vad som gör just ditt företag attraktivt som arbetsgivare. Det kan vara saker som en hälsosam arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter eller en positiv kultur.
  • Skapa ett budskap och en identitet: Utforma ett budskap och en identitet för ditt företag som fångar intresset hos din målgrupp. Det kan handla om att visa på det som gör ditt företag unikt och attraktivt som arbetsgivare.
  • Var ärlig och transparent: Var ärlig och transparent i din kommunikation med anställda och potentiella anställda. Ge en riktig bild av vad det är att jobba på ditt företag, så att anställda inte blir besvikna eller frustrerade när de väl börjar arbeta där.
  • Levera på dina löften: Var noga med att leverera på de löften och förväntningar som du har skapat för din employer branding. Detta kan bidra till att skapa en stark och positiv image hos anställda och potentiella anställda.
  • Var aktiv på olika plattformar: Var aktiv på sociala medier och andra plattformar där du kan nå ut till din målgrupp. Dela innehåll som visar hur det är att jobba på ditt företag och delta i olika event och mässor där du kan visa upp din employer branding.

Genom att följa dessa steg kan du skapa en strategi kring employer branding som hjälper dig att skapa en stark och positiv image hos din målgrupp och öka attraktiviteten hos ditt företag som arbetsgivare.

Varukorg