ergonomi pa kontoret scaled e1691135767731

Ergonomi – vikten av att anpassa arbetsplatsen efter människan

Ergonomi handlar om att utforma arbetsplatser, verktyg och utrustning på ett sådant sätt att de anpassar sig efter människans anatomi och rörelsemönster. En bra ergonomi kan bidra till att förbättra arbetsmiljön och minska risken för skador och besvär, öka produktiviteten och öka välbefinnandet på arbetsplatsen.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad ergonomi är, varför det är viktigt, hur man förbättrar ergonomin på arbetsplatsen och vad man kan göra för att förebygga skador och besvär.

Vad är ergonomi?

Ergonomi kommer från grekiskans “ergon” som betyder arbete och “nomos” som betyder lagar. På svenska kan man översätta det som “arbetets lagar” eller “arbetets fysiologi”. Ergonomi handlar alltså om att förstå hur människan fungerar och rör sig på arbetsplatsen, och att anpassa arbetsplatsen efter människans behov.

Ergonomi handlar inte bara om att sitta rätt vid skrivbordet eller att använda rätt verktyg. Det handlar också om att se till att arbetsbelastningen är rimlig, att arbetsplatsen är väl belyst och att luftkvaliteten är bra. Ergonomi handlar också om att skapa en inkluderande och respektfull arbetskultur där de anställda känner sig välkomna och respekterade.

Tips! Ergonomi är en del av arbetsmiljön. Läs mer.

Varför är ergonomi viktigt?

Ergonomi är viktigt för att förebygga skador och besvär som kan uppstå på arbetsplatsen. Skador och besvär som orsakas av dålig ergonomi kan leda till sjukskrivning, långvarig ohälsa och försämrad livskvalitet. Dålig ergonomi kan också påverka produktiviteten och kostnaderna för företaget.

En bra ergonomi kan däremot bidra till att förbättra arbetsmiljön och öka produktiviteten. En bra ergonomi kan också öka välbefinnandet och motiveringen hos de anställda, vilket kan leda till att de stannar kvar på arbetsplatsen längre och är mer engagerade i sitt arbete.

Ergonomi på arbetsplatsen

Det finns en rad olika saker som kan påverka ergonomin på arbetsplatsen. Här är några exempel:

 • Stol: En bra stol ska ha rätt höjd, ryggstöd och sits för att stödja ryggen och ge bra stöd för benen.
 • Skärm: Skärmen ska vara placerad på rätt avstånd och höjd för att undvika trötthet.
 • Mus: Musen ska vara placerad på en höjd och avstånd som gör att armen och handen kan hållas i en avslappnad ställning.
 • Tangentbord: Tangentbordet ska vara placerat på en höjd och avstånd som gör att armarna och händerna kan hållas i en avslappnad ställning. Det är också viktigt att tangentbordet har rätt tjocklek och känsla för att göra det lätt att skriva.

Hur förbättrar man ergonomin på arbetsplatsen?

Det finns en rad olika saker man kan göra för att förbättra ergonomin på arbetsplatsen. Här är några exempel:

 • Utbilda sig om ergonomi. Det är viktigt att arbetsgivaren och de anställda har kunskap om ergonomi och hur man kan förebygga skador och besvär. Det kan innebära att man genomgår ergonomiutbildningar och får hjälp av ergonomiexperter.
 • Anpassa arbetsplatsen. Det är viktigt att arbetsplatsen är anpassad efter de anställdas behov. Det kan innebära att man använder rätt stol, skärmställning och musmatta, och att man ser till att arbetsplatsen är lätt att nå och använda.
 • Variera arbetsställningar. Det är viktigt att variera sin arbetsställning under dagen för att förebygga trötthet och besvär. Det kan innebära att man står upp och rör på sig lite då och då, eller att man använder en sitt-stå-skrivbord.
 • Vila och röra på sig. Det är viktigt att ta regelbundna pauser för att vila och röra på sig under dagen. Man kan exempelvis ta en kort promenad eller stretcha lite.
 • Använd rätt verktyg. Det är viktigt att använda verktyg och utrustning som är lätta att använda och som inte belastar kroppen på ett ogynnsamt sätt.

Ergonomi för hemmakontoret

Ergonomi på hemmakontoret är viktigt för att förebygga skador och besvär och för att öka välbefinnandet och produktiviteten hos de anställda – även när de jobbar hemma. Med allt fler människor som arbetar hemifrån på grund av pandemin har det blivit allt viktigare att se till att hemmakontoret är ergonomiskt utformat.

En bristfällig ergonomi kan leda till skador och besvär som exempelvis ryggbesvär, nackbesvär, huvudvärk och muskelvärk. Dessa skador och besvär kan orsakas av olika saker, som att sitta i en obekväm ställning under lång tid, att använda utrustning som är lätt att använda, att belysningen är svag eller att luftkvaliteten är dålig. 

Det finns en rad olika saker man kan göra för att förbättra ergonomin på hemmakontoret. Här är några exempel:

 1. Använd rätt stol. En bra stol ska ha rätt höjd, ryggstöd och sits för att stödja ryggen och ge bra stöd för benen. Om du inte har möjlighet att ha en ordentlig kontorsstol rekommenderar vi balanskuddar för exemplevis köksstolen.
 2. Använd rätt skärm. Skärmen ska vara placerad på rätt avstånd och höjd för att undvika trötthet och huvudvärk. Om du inte har en höj- och sänkbar datorskärm kan man använda vårt justerbara bord för sin externa bildskärm.
 3. Använd rätt tangentbord och mus. Tangentbordet och musen ska vara placerade på en höjd och avstånd som gör att armarna och händerna kan vila i en naturlig ställning när man använder dem.
 4. Variera arbetsställningar. Det är viktigt att variera sin arbetsställning under dagen för att förebygga trötthet och besvär. Det kan innebära att man står upp och rör på sig lite då och då, eller att man använder en sitt-stå-skrivbord. Det är såklart inte alla som har det i sitt hem, och därför rekommenderar vi återigen det justerbara bordet
 5. Ta regelbundna pauser. Sträck på dig! Det är viktigt att ta regelbundna pauser för att vila och röra på sig under dagen. Man kan exempelvis ta en kort promenad eller stretcha lite.
 6. Använd rätt utrustning. Ja, detta hänger ju ihop med övriga punkter men det är viktigt att använda utrustning som inte belastar kroppen på ett ogynnsamt sätt.

Vad säger Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket delger mycket god information om vilka föreskrifter som finns för ergonomi på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och det är viktigt att man arbetar strukturerat med hälsan på jobbet. Många större företag har rutiner och dedikerat personal för dessa frågor men för mindre företag är en god rekommendation att ta hjälp externt kring företagshälsa. 

Slutsats

Ergonomi är viktigt för att förbättra arbetsmiljön och förebygga skador och besvär på arbetsplatsen. Genom att utbilda sig om ergonomi, anpassa arbetsplatsen efter de anställdas behov, variera arbetsställningar, vila och röra på sig regelbundet och använda rätt verktyg och utrustning, kan man förbättra ergonomin på arbetsplatsen och öka välbefinnandet och produktiviteten hos de anställda.

Ergonomi – håll dig frisk utan ansträngning

Preppa din arbetsplats med ergonomisk utrustning och upplev känslan av att glida genom din arbetsdag. 

Varukorg