Ergonomi – vikten av att anpassa arbetsplatsen efter människan

Ergonomi handlar om att utforma arbetsplatser, verktyg och utrustning på ett sådant sätt att de anpassar sig efter människans anatomi och rörelsemönster. En bra ergonomi kan bidra till att förbättra arbetsmiljön och minska risken för

Ergonomi – vikten av att anpassa arbetsplatsen efter människan Läs mer »